22. srpna 2019 jsme spustili projekt Každé kilo se počítá! Autorem projektu je nadační fond Biochar Foundation, který založila firma AIVOTEC s cílem pomáhat rozvoji používání biouhlu, což je uhlík, který vznikl nedokonalým spálením biomasy. Jako dřevěné uhlí, vyrobený z biomasy a určený pro zapravení do půdy.

Biouhlu se spolu s dalšími nadšenci věnuji od roku 2013. Jsme přesvědčeni, že biouhel je jednou z možností jak vrátit půdě přirozené funkce, jako jsou úrodnost a schopnost zadržovat vodu pro potřeby růstu rostlin. A je to také nástroj pro ukládání uhlíku z emisí oxidu uhličitého.

Prostřednictvím projektu Každé kilo se počítá! chceme zase šířit dobro :-). Teda přesněji – přispět ke zlepšení kvality prostředí pro život. Hlavním motivem je zamyšlení nad kily – vypuštěných skleníkových plynů a taky nevypouštěných skleníkových plynů. Těch plynů, které způsobují vedra, sucha, povodně a další projevy klimatických změn…

Jasně – jeden člověk s tím nic neudělá. Lidstvo ale může! Zkuste se nad tím zamyslet…

Jan Káňa